Áreas de actuación


Xurídico legal

  

 • Dereito Civil
 • Dereito de familia (divorcio, parellas de feito) 
 • Mediación familiar.
 • Contratación privada e mercantil.
 • Dereito civil (reclamación de deudas e danos, desafiuzamentos, alugueres, comunidades de propietarios, responsabilidade civil, accidentes de tráfico).
 • Dereito bancario (cláusulas suelo, responsabilidad bancaria, préstamos hipotecarios).
 • Dereito mercantil e societario. 
 • Dereito foral galego.
 • Dereito penal 
 • Dereito administrativo.
 • Dereito fiscal.
 • Dereito laboral.

 

Asesoría

Fiscal e Laboral

 •  Asesoramiento fiscal para pemes e autónomos
 • Constitución sociedades
 • Contabilidade
 • Impostos 
 • Subvencions
 • Contratación laboral
 • Nóminas

 

Xestoría  Administrativa

  

 • Declaracións de impostos
 • Herdanzas
 • Compraventa vivendas
 • Transferencia de vehículos