Eva María Pérez Vicente


 

Licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 1995.

Graduada en  Criminología pola Universidade a distancia de Madrid en 2.019.

Escola de Práctica Xurídica “Concepción Arenal” do Ilustre Colexio de Avogados de Vigo (1995-1997).

Mediadora familiar rexistrada no Rexistro de Mediadores Familiares da Xunta de Galicia desde o ano 2003.

Avogada en exercicio con despacho profesional propio en Vigo desde xaneiro de 1996.

Membro do equipo xurídico da Asociación Plataforma de Nais en Acción, asociación de protección de Dereitos do Menor e a Familia (1996-2006).

“O exercicio da avogacía é vocacional, onde a investigación, procura de solucións e a resolución de conflitos é a miña principal motivación.

No ámbito do Dereito de Familia é onde se produce principalmente o meu desenvolvemento e crecemento profesional, xa que afecta á faceta máis importante do ser humano polo que a resolución de conflitos nesta materia é para min a máis satisfactoria.”

 

 

Asociacións:

Membro do Ilustre Colexio de Avogados de Vigo

Membro da Asociación Española de Avogados de Familia