Tomás del Río del Río


 

Cursa a carreira de Dereito no RCU Mª Cristina adscrito á Universidade Complutense de Madrid, licenciándose en 1992. Ese mesmo ano incorpórase como avogado exercente no Ilustre Colexio de Avogados de Madrid compaxinando o seu labor nun despacho de avogados da capital coa ampliación da súa formación cursando o máster en Práctica Xurídica da Universidade Complutense. 

En 1993 inicia a súa andaina en Vigo no seu propio despacho profesional, prestando servizos legais a particulares e PEMES, desenvolvendo a súa actividade en diversos ámbitos xurídicos, en especial nas áreas civil, mercantil, penal, laboral e administrativo. Conta cunha dilatada experiencia no exercicio profesional, fundamentalmente nas áreas mencionadas, así como na dirección letrada ante Xulgados e Tribunais Ordinarios, Extraordinarios en todas as Instancias e Xurisdicións.

 

Consciente dos continuos cambios que se producen no ámbito legal, mantense ao día na súa formación para conseguir a máxima garantía dun adecuado asesoramento.

 

Idiomas:

Castelán, Galego, Inglés

 

Asociacións:

Membro do Ilustre Colexio de Avogados de Vigo

Membro da Asociación Española de Dereito do Consumo